Zrównoważony rozwój

CDP: Wyniki CDP Zignago Vetro są wyższe od średniej globalnej

07/03/2023

Zignago Vetro otrzymała ocenę od CDP, jednostki certyfikującej w dziedzinie ESG (Environment, Social, Governance), która od lat ocenia Grupę na dwóch frontach: gospodarki wodnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

Wyniki przedstawione w raporcie są bardzo zadowalające.

Jeśli chodzi o emisje, Grupa utrzymała ocenę B, która umieszcza Zignago Vetro wśród 52%

firm w kategorii  „Management level”. Raport więcej niż pozytywny

biorąc pod uwagę obniżenie średniej globalnej, która przeszła z B- do C.

Wyniki są doskonałe, zwłaszcza na frontach takich jak emisje  bezpośrednie i pośrednie

generowane przez firmę, procesy zarządzania ryzykiem oraz kwestie ładu korporacyjnego.

Jeśli chodzi o gospodarkę wodną, poprawa jest wyraźna. Z oceny B Zignago Vetro

przeszła na bardzo ważne A-. To wynik, który przenosi Grupę na „Leadership level”. Mówiąc inaczej, najlepsze techniki zarządzania wodą są nieustannie wdrażane w firmie.

Te wyniki są powodem do dumy i satysfakcji dla Zignago Vetro, ale nie tylko. Są także wskaźnikami pozytywnego wpływu, jaki wywierają działania Grupy

na środowisko i są zachętą do robienia coraz więcej na rzecz poprawy przyszłości naszej planety.

Immagine news

Podziel się