Koncern

Certyfikat ISO 50001: droga do większej efektywności energetycznej.

28/07/2023

Zignago Vetro otrzymało certyfikat ISO 50001, dokument wydany przez SGS odnoszące się do Systemu Zarządzania Energią wdrożonego niedawno we włoskich zakładach Fossalta i Empoli.

Ten certyfikat to przede wszystkim narzędzie, będące podstawowym zasobem w drodze do coraz większej efektywności energetycznej.

 

ISO 50001: co to jest?

Ten certyfikat odnosi się do ustawy opublikowanej w zaktualizowanej formie w dniu 20 Sierpnia 2018, ISO 50001, za pomocą której określa się międzynarodowy standard dotyczący prowadzenia organizacji i firm we wdrażaniu Systemu Zarządzania Energią (SGE).

Podaje ona precyzyjne wymagania dotyczące ciągłej poprawy charakterystyki energetycznej, w celu zwiększenia efektywności energetycznej, obniżenia kosztów i osiągnięcia poprawy ogólnej wydajności pod względem wykorzystania zasobów.

 

Praktyczne narzędzie

 

Dla Zignago Vetro certyfikat ten wykracza poza ramy samego uznania i stanowi ważny środek optymalizacji zarządzania zasobami energetycznymi w budynkach firmy, wprowadzając tam, gdzie to możliwe, wykorzystanie energii odnawialnej lub energii o niskim wpływie środowiskowym.

Narzędzie tak ważne, gdyż niezbędne do osiągnięcia jednego z kluczowych celów firmy: coraz mniejszego wpływu na środowisko i kontekst, w jakim zakłady Zignago Vetro działają,przy jednoczesnej promocji odpowiedzialnego i świadomego rozwoju.

Immagine news

Podziel się