Zrównoważony rozwój

Kolejne podwyższenie ratingu ESG dla Zignago Vetro dokonane przez Gaia Rating

28/05/2021

Gaia Rating, agencja ratingowa w obszarze niezwiązanym z finansami, specjalizująca się w ocenie wyników ESG (Environmental, Social i Governance [Środowisko, sprawy społeczne i zarząd]) ponad tysiąca spółek notowanych na rynkach europejskich, przyznała Zignago Vetro ogólną ocenę 62 punktów na 100 możliwych, co jeszcze bardziej podnosi pozycję Zignago Vetro w porównaniu ze średnią w branży, wynoszącą 53 punkty.

Ocena ta dotyczy roku 2019. Biorąc pod uwagę stały postęp i dalsze działania podjęte w 2020 roku w obszarze ESG, Zignago Vetro jest optymistą i dąży do dalszej poprawy ratingu w nadchodzących latach.

Immagine news

Podziel się