Zrównoważony rozwój

Lider w sektorze Bezpieczeństwa wodnego i Zmian klimatycznych.

21/02/2024

Wyniki CDP dla Zignago Vetro ponownie pojawiły się także w tym roku: punktacja za rok 2023 okazała się niezwykle korzystna.

 

Wyniki

Zignago Vetro zostało ocenione w dwóch kategoriach: Bezpieczeństwo wodne i Zmiany klimatyczne.

W pierwszej z nich firma utrzymała doskonały wynik A-, wyróżniając się w takich aspektach jak wpływ na biznes, rozliczanie zasobów wodnych i ocena ryzyka związanego z wodą. Natomiast w kategorii Zmian klimatycznych Zignago Vetro znacznie poprawiło się z wyniku B do solidnego A-, wyróżniając się w kilku obszarach w tej kategorii.

 

W obu przypadkach Zignago Vetro potwierdziło swoją pozycję lidera w branży, uzyskując wyniki powyżej średniej europejskiej i światowej.

 

Czym jest CDP?

Carbon Disclosure Project (CDP) to międzynarodowa organizacja non-profit, która oferuje globalny system pomiaru i raportowania środowiskowego dla firm, władz lokalnych, rządów i inwestorów. Raport z oceny CDP pozwala firmom takim jak Zignago Vetro na postęp w zarządzaniu środowiskowym poprzez benchmarking i porównywanie się z odpowiednikami z tej samej branży. Umożliwia to ciągłe doskonalenie zarządzania w zakresie zmian klimatycznych.

Dla Zignago Vetro oceny te są podstawowym kompasem. Wskazują one firmie, czy kierunki podjęte w celu ochrony środowiska są odpowiednie, czy wymagają poprawy, czy też powinny zostać utrzymane. Świadomość tych ocen dostarcza cennych wskazówek, które ukierunkowują przyszłe działania i zapewniają ciągłe zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne zarządzanie zasobami środowiskowymi.

Immagine news

Podziel się