Zrównoważony rozwój

Migawka z 2023 roku.

30/04/2024

Trudności, wyniki i sukcesy: rok 2023 był dla firmy Zignago Vetro czasem pełnym ważnych kroków i interesujących nowości. Wszystko to zostało, jak co roku, skrupulatnie podsumowane w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju – podstawowym dokumencie, który umożliwia nam zdanie relacji z postępów, jakie poczyniliśmy w zakresie zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach.

 

Zapraszamy jak zawsze do zapoznania się z różnymi sekcjami dokumentu, aby zapoznać się z krokami podjętymi przez firmę. Nasze zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość – począwszy od nowych projektów wdrażanych wewnętrznie w celu poprawy naszych wyników z punktu widzenia środowiska i społeczeństwa, aż po inicjatywy mające na celu zmniejszenie wpływu naszych procesów produkcyjnych na środowisko – namacalnie widać na każdej stronie naszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju.

 

Przyszłość

Niniejszy Raport, jak co roku, nie tylko stanowi migawkę z niedawnej przeszłości firmy, ale jest także punktem wyjścia dla przyszłości firmy Zignago Vetro jako całości. Nadal mamy jeden podstawowy cel: generowanie coraz większej wartości dla wszystkich naszych interesariuszy, niezależnie od okresu, w jakim się znajdujemy, poprzez utrzymywanie profesjonalizmu i niezawodności, które zawsze były znakami rozpoznawczymi firmy Zignago Vetro.

 

Link

Immagine news

Podziel się