Zrównoważony rozwój

Raport zrównoważonego rozwoju 2023: zaangażowanie, wyniki, cele

31/03/2023

Zignago Vetro z dumą ogłasza publikację Raportu zrównoważonego rozwoju na rok 2023, jest to dokument zawierający na swoich stronach zaangażowanie, wyniki i cele które charakteryzowały pracę wykonaną przez Grupę w ciągu całego roku.

Opowiada o tym Prezes Grupy Roberto Cardini w swoim „Liście do akcjonariuszy”: rok 2022 wyróżniał się znaczącym wzrostem zarówno pod względem zrównoważonego rozwoju jak i stabilności ekonomiczno-finansowej.

Wyniki i projekty

Wśród najciekawszych osiągnięć z pewnością wyróżnia się rezultat związany z produkcją szkła pochodzącego z recyklingu poużytkowego, 53,4%, znacznie powyżej wyznaczonych celów. Do tego dochodzą dane dotyczące efektywności energetycznej: ilość energii użytej do wyprodukowania każdej tony szkła ponownie spadła, co oznacza -2,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast udział surowców energetycznych pochodzących ze źródeł odnawialnych stanowi blisko 45% całości.

Doskonałe wyniki odnotowano również w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi, gdzie coraz bardziej staranne zarządzanie umożliwiło ograniczenie zużycia wody na tonę stopionego szkła o ponad -36%.

Na uwagę zasługuje również cały szereg projektów podejmowanych i wspieranych przez Grupę w celu tworzenia coraz większej wartości w dziedzinie ochrony środowiska, kwestii społecznych orez dotyczących gospodarki. 

Pierwszy krok w kierunku nowych celów

Raport stanowi również punkt odniesienia na przyszłość, gdyż Grupa jest zaangażowana w coraz ambitniejsze cele krótko- i długoterminowe, które zagwarantują tworzenie nowej wartości dla całej Grupy oraz wszystkich jej podmiotów.

Immagine news

Podziel się