Zrównoważony rozwój

Zignago vetro dołącza do inicjatywy global compact organizacji narodów zjednoczonych

02/07/2021

Grupa przystąpiła do projektu Global Compact, promowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, co stanowi kolejny krok na konkretnej ścieżce przedsiębiorczości, zorientowanej na dążenie do długoterminowego, zrównoważonego wzrostu.

Przyłączając się i dzieląc się zasadami oraz inicjatywami Inicjatywy Global Compact ONZ, Zignago Vetro wzmacnia swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, zapoczątkowane osiągnięciem i ciągłym doskonaleniem Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR), czyli celów podyktowanych przez Agendę 2030 ONZ, która dąży do szerzenia kultury zrównoważonego rozwoju, promocji odpowiedzialnego łańcucha dostaw, walki z korupcją, zaangażowania pracowników, stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, wspierania innowacji technologicznych, poziomu satysfakcji i zaufania klientów, stałego dialogu na rzecz społeczności lokalnych, zmniejszenia wpływu na środowisko poprzez znaczący wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi.

Immagine news

Podziel się