Koncern

Zignago Vetro jest jedną z 20 firm wpisanych do Standard Ethics.

07/12/2022

To już oficjalne: Standard Ethics zakończyło tworzenie pierwszego Indeksu Zrównoważonego Rozwoju w oparciu o spółki średniej wielkości notowane na włoskim rynku papierów wartościowych. Indeks nazywa się SE Mid Italian Index, został obliczony w dniu zamknięcia rynku 2 grudnia 2022 r. i jest aktywny na rynku od poniedziałku 5 grudnia 2022 r. Będzie poddawany corocznemu przeglądowi w marcu, a następnie we wrześniu.

Do stworzenia indeksu wybrano 20 spółek, które wyróżniają się pod względem m.in zrównoważonego rozwoju. Wśród nich znalazła się Zignago Vetro. To duży powód do satysfakcji, gdyż świadczy o wybitnej pozycji, jaką nasza Grupa osiągnęła w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przypomina nam, że wszystkie działania, traktowane poważnie, są skuteczne i przyczyniają się do budowania lepszego świata dziś i w przyszłości.

Uwaga techniczna: członkowie indeksu zostali wybrani na podstawie ich wielkości rynkowej.   Znaczenie poszczególnych członków wynika z Corporate Standard Ethics Rating (SER), przypisanego do każdej firmy. W odniesieniu do Zignago Vetro obecność w indeksie to potencjalna szansa dla wartości akcji spółki w przypadku, gdyby niektórzy inwestorzy instytucjonalni  wybrali SE Mid Italian Index jako punkt odniesienia. 

Cel Indeksu Standard Ethics

Cel tego indeksu jest dwojaki: z jednej strony wgląd w sytuację zrównoważonego rozwoju we Włoszech w odniesieniu do spółek o średniej kapitalizacji notowanych na giełdzie, a z drugiej strony monitoring kroków podejmowanych przez włoskie firmy w zakresie przejścia na ESG. Analitycy ze Standard Ethics zauważaja, że ​​długoterminowe perspektywy dla włoskich firm są zdecydowanie pozytywne i że większość włoskich firm średniej wielkości przyjmuje podejście systemowe do zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kwestiach ochrony środowiska. Ponadto rozprzestrzenia się raportowanie pozafinansowe zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi.

Istnieją jednak pola do poprawy na różnych obszarach. Na przykład w obrębie zarządzania

składem poszczególnych Rad Nadzorczych w zakresie niezależności i równości płci, dobrowolnych form ochrony mniejszościowych akcjonariuszy, zarządzania ryzykiem ESG, jakości kodeksów etycznych i polityki ESG.

Immagine news

Podziel się