Zrównoważony rozwój

Zignago Vetro otrzymuje nowy, bardzo pozytywny rating ESG Risk, nadany przez Sustainalytics (Morningstar).

30/06/2021

Zignago Vetro otrzymała czwarty rating ESG z bardzo pozytywnymi wynikami. Ocena ta została przyznana przez Sustainalytics, firmę należącą do grupy MorningStar, która oceniła profil zrównoważonego rozwoju Grupy, przyznając jej ocenę 11,9, czyli „Niskie ryzyko”, plasując ją na 324 miejscu spośród 14 142 monitorowanych firm, na 5 miejscu spośród 94 firm z sektora „Pojemniki i opakowania” oraz na 2 miejscu spośród 56 firm z sektora „Opakowania metalowe i szklane”. Te ważne osiągnięcia stanowią kolejne potwierdzenie uznania dla całej pracy wykonanej do tej pory przez Grupę w zakresie kwestii ESG i przyczyniają się do sukcesu zwycięskiej strategii, w której udaje się połączyć dobro społeczności i przedsiębiorstwa.

Immagine news

Podziel się