Zrównoważony rozwój

Zignago Vetro Polska uzyskuje certyfikat ISO 14001

07/01/2021

Uznanie, które potwierdza system kontroli i ograniczania wpływu działalności Grupy na środowisko, nagradzając je ciągłą uwagę na zrównoważony rozwój. Osiągnięcie tego rezultatu motywuje firmę do ciągłego doskonalenia oraz do coraz ambitniejszych środków i działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Immagine news

Podziel się