Zrównoważony rozwój

Złom szklany to serce projektu zrównoważonego rozwoju spółki Zignago Vetro

07/09/2022

Mamy szczęście zajmować się obróbką szkła, materiału, który każdego dnia uczy nas zrównoważonego rozwoju. Jest to w istocie doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym: można je poddać recyklingowi w 100% i niezliczoną ilość razy, bez obaw o spadek jakości. Nowy pojemnik jest zawsze taki sam jak poprzedni, jeśli zróżnicowany proces zbiórki i recyklingu jest wysokiej jakości.

Biorąc pod uwagę te przesłanki, stłuczka szklana jest doskonałym punktem wyjścia na drodze do zrównoważonego rozwoju. Dlatego spółka Zignago Vetro postanowiła uczynić z niego główny surowiec swojej działalności. Dzięki jego ponownemu wykorzystaniu następuje zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do wytopu, uzyskuje się niższą emisję CO2, mniejsze zużycie surowców pierwotnych oraz mniejszą ilość odpadów na składowiskach.

Aby to się opłacało, potrzebna była reorganizacja procesów. Nasza Grupa postanowiła więc współpracować w zakresie zbierania i przetwarzania szkła z trzema firmami (Vetreco, Vetro Revet i Julia Vitrum) o zdolności przetwarzania około 800 tys. ton szkła surowego rocznie,  co stanowi ok. 1/3 surowego szkła zebranego we Włoszech w 2021 roku. Są to ważne – ale nie ostateczne – liczby, które świadczą o kulturze zrównoważonego rozwoju w naszej firmie i sprawiają, że Zignago Vetro jest wiodącym włoskim operatorem recyklingu szkła.

 Jedność prowadzi do zrównoważonego rozwoju

 Wierzymy jednak, że wciąż trzeba zrobić więcej i że w jedności siła. Zamiast działać jako pojedynczy gracze, lepiej jest zorganizować cały łańcuch. Dlatego stworzyliśmy unikalny projekt we Włoszech, który angażuje klientów i zainteresowane strony w celu zwiększenia i usprawnienia łańcucha recyklingu szkła.

 Aby zasilić ten model o obiegu zamkniętym, Grupa nawiązała relacje z siecią dystrybutorów, którzy pozyskują stłuczkę szklaną (puste, potłuczone lub zepsute pojemniki, które w przeciwnym razie zostałyby wyrzucone) bezpośrednio od klientów Zignago Vetro. Partnerzy ci, w celu zminimalizowania kosztów transportu i emisji CO2, dbają również o odpowiedni transport do naszych centrów przetwarzania stłuczki, zgodnie z logiką bliskości.

 Cieszymy się, że inicjatywa cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród winnic średniej wielkości w okolicy. Mamy nadzieję, że będzie to kontynuowane i że sieć osób zainteresowanych rozszerzy się na małe i średnie winnice, świat gastronomii i ogólnie cały sektor hotelarsko-gastronomiczny [Horeca]. Jest to projekt, w który głęboko wierzymy, ponieważ jest skuteczny i naprawdę godny szacunku.

Immagine news

Podziel się