Prezentacje

Komuniakt

Do przekazywania informacji objętych regulacjami spółka zdecydowała się skorzystać z systemu rozpowszechniania zwanego 1INFO – SDIR administrowanego przez Computershare SpA, z siedzibą w via Lorenzo Mascheroni n.19 – Mediolan.(*) - Do przechowywania informacji objętych regulacjami spółka przystąpiła do scentralizowanego systemu gromadzenia informacji zwanego 1INFO, administrowanego przez Computershare SpA, z siedzibą w via Lorenzo Mascheroni n.19 – Mediolan, dostępnego na stronie internetowej www.1info.it. - (*) Aż do 30 czerwca 2016 roku firma Zignago Vetro SpA do przesyłania informacji objętych regulacjami korzystała z obwodu rozpowszechniania SDIR-NIS administrowanego przez Bit Market Service SpA, spółkę Grupy London Stock Exchange, z siedzibą w Piazza degli Affari 6, Mediolan.

Prezentacje

2023

GZV Presentation Italian day in Vienna 6 June 2023

Pobierz pdf Scarica pdf

GZV Presentation 45th ESN EUROPEAN CONFERENCE LONDON

Pobierz pdf Scarica pdf

GZV Presentation Italian day in Paris The Mid Small Companies Opportunities

Pobierz pdf Scarica pdf

GZV Presentation Italian Stock Market Opportunities Paris 2023

Pobierz pdf Scarica pdf

GZV Presentation Mid & Small London 2023

Pobierz pdf Scarica pdf

GZV Presentation Euronext Star Conference 2023

Pobierz pdf Scarica pdf

GZV Presentation Italian day in Frankfurt Polythems 2023

Pobierz pdf Scarica pdf

2022

GZV Presentation CIC Market Solutions Forum 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

Presentation Mid&Small in Milan 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

GZV Presentation Italian Excellences 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

Presentation Mid & Small Virtulal 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

Presentation ESN Italian Day Conference in Paris 15 06 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

GZV Presentation 3rd Annual Polytems Hir Italian Day in Vienna 07 06 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

Presentation Italian Investment Conference IIC 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

GZV Presentation Mid&Small Cap in London 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

GZV Presentation Euronext Star Conference 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

JPMorgan Pan European Small Mid Cap Ceo Conference FY 21

Pobierz pdf Scarica pdf

2021

ESN Conference 30th November 2021

Pobierz pdf Scarica pdf

Presentation Food for Thought 2021

Pobierz pdf Scarica pdf

Presentation Virtual Star Conference Fall Edition 2021 14 10 2021

Pobierz pdf Scarica pdf