Gospodarka o obiegu zamkniętym firmy Zignago Vetro

Dziś głównym surowcem dla Zignago Vetro jest stłuczka szklana: dzięki jej ponownemu wykorzystaniu uzyskuje się zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do wytopu szkła, niższą emisję CO2, mniejsze zużycie pierwotnych surowców i mniejszą ilość odpadów na składowiskach.

Koncern jest siłą napędową gospodarki o obiegu zamkniętym w całej branży produkcji opakowań szklanych: surowiec pochodzący z recyklingu jest priorytetem w jej procesie produkcyjnym.

Zaangażowanie w recykling i wykorzystywanie stłuczki szklanej znajduje odzwierciedlenie w ważnych inwestycjach poczynionych przez lata w instalacje do zbierania i przetwarzania tego materiału. Zignago Vetro działa za pośrednictwem trzech specjalnych firm:

1. Vetreco S.r.l. od 2012 roku
2. Vetro Revet S.r.l. od 2017 roku
3. Julia Vitrum S.p.A. założona w 2019 roku

Koncern kontynuuje inwestycje w łańcuch recyklingu, aby usprawnić ten proces i zwiększyć sam recykling. Ponadto, jest on również zaangażowany w konkretne działania mające na celu podnoszenie świadomości klientów i konsumentów: współpracuje ze stowarzyszeniami na poziomie europejskim i krajowym (FEVE i Assovetro) w celu promowania jakości i ilości zebranego szkła.

Schema riciclo

Struktura ESG

Aby rozpowszechniać i w pełni realizować cele przewidziane w zakresie zrównoważonego rozwoju, firma Zignago Vetro zdecydowała się zbudować kompletną STRUTURĘ ESG.