Komunikaty finansowe

Komuniakt

Do przekazywania informacji objętych regulacjami spółka zdecydowała się skorzystać z systemu rozpowszechniania zwanego 1INFO – SDIR administrowanego przez Computershare SpA, z siedzibą w via Lorenzo Mascheroni n.19 – Mediolan.(*) - Do przechowywania informacji objętych regulacjami spółka przystąpiła do scentralizowanego systemu gromadzenia informacji zwanego 1INFO, administrowanego przez Computershare SpA, z siedzibą w via Lorenzo Mascheroni n.19 – Mediolan, dostępnego na stronie internetowej www.1info.it. - (*) Aż do 30 czerwca 2016 roku firma Zignago Vetro SpA do przesyłania informacji objętych regulacjami korzystała z obwodu rozpowszechniania SDIR-NIS administrowanego przez Bit Market Service SpA, spółkę Grupy London Stock Exchange, z siedzibą w Piazza degli Affari 6, Mediolan.

2022

Calendar year 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

2020

Calendar year version ter 2020

Pobierz pdf Scarica pdf

Calendar year version bis 2020

Pobierz pdf Scarica pdf

Calendar year 2020

Pobierz pdf Scarica pdf

2019

Calendar year 2019

Pobierz pdf Scarica pdf

2018

Calendar year 2018

Pobierz pdf Scarica pdf

2017

Calendar year 2017

Pobierz pdf Scarica pdf

2016

Calendar year version ter 2016

Pobierz pdf Scarica pdf

Calendar year version bis 2016

Pobierz pdf Scarica pdf

Calendar year 2016

Pobierz pdf Scarica pdf

3F march 2018 05-04-2018

Pobierz pdf Scarica pdf

3F january 2018 05-02-2018

Pobierz pdf Scarica pdf

3F december 2017 05-01-2018

Pobierz pdf Scarica pdf

3F september 2017 05-10-2017

Pobierz pdf Scarica pdf

Treasury Shares 22 09 2017 22-09-2017

Pobierz pdf Scarica pdf

2022

PR Chairman P.Giacobbo 19 01 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

PR ESG 19 01 2022

Pobierz pdf Scarica pdf

2021

Avviso Deposito Relazione Illustrativa CdA e Perizia Società Revisione

Pobierz pdf Scarica pdf

Deposit 3Q 2021

Pobierz pdf Scarica pdf

PR 3Q 2021

Pobierz pdf Scarica pdf

Deposit 1H 2021

Pobierz pdf Scarica pdf

PR 1H 2021

Pobierz pdf Scarica pdf

PR ZignagoVetro Finanziamento ISP 13 07 2021

Pobierz pdf Scarica pdf

PR Global Compact & Sustainalytics 24 06 2021

Pobierz pdf Scarica pdf

PR approved Policy RPT 18 06 2021

Pobierz pdf Scarica pdf