Misja & wizja

Koncern Zignago Vetro przyjął Kodeks Etyczny, który w formalny sposób określa inspirujące i behawioralne zasady leżące u podstaw rozwoju firmy oraz cele, które należy osiągnąć w trwały i zrównoważony sposób, poprzez prawidłowe relacje z klientami i dostawcami, w poszanowaniu godności wszystkich pracowników, którzy swoją pracą przyczyniają się do sukcesu firmy.

Ambitne wyzwanie

Koncern jest jednym z głównych podmiotów na międzynarodowym rynku opakowań: głównym obszarem jego działalności jest produkcja i sprzedaż coraz bardziej innowacyjnych i najnowocześniejszych szklanych opakowań przeznaczonych dla różnych segmentów rynku.

Zapewnienie swoim klientom produktów o wysokiej jakości i wysokim poziomie bezpieczeństwa, zwracanie szczególnej uwagi na zrównoważony rozwój oraz wybór wspierania swoich akcjonariuszy i partnerów w ciągłym tworzeniu zysków: są to cele solidnej i ugruntowanej rzeczywistości jaką jest koncern Zignago Vetro.

Jasna wizja

Koncern Zignago Vetro wyróżnia się jakością produktów i usług, które oferuje swoim klientom, a w szczególności ich innowacyjnością, kreatywnością i elastycznością. Jest również znany ze swojej niezawodności i stałego zaangażowania w jego doskonalenie.

Integralną częścią tej wizji jest waloryzacja czynnika ludzkiego i świadomość, że jego rozmówcami są nie tylko bezpośredni klienci firmy, ale całe społeczeństwo. Stąd pochodzi przekonanie, że szacunek dla środowiska naturalnego i dla osób ma fundamentalne znaczenie.