Środowisko naturalne

Zignago Vetro stawia szacunek dla środowiska naturalnego i ochronę ekosystemu w centrum swojej strategii i kultury korporacyjnej. W tym celu wdrożył wiele konkretnych środków, których celem jest promowanie zrównoważonej gospodarki i codziennych działań przyjaznych środowisku naturalnemu.

Zarządzanie surowcami

Koncern spodziewa się stałego wzrostu ilości stłuczki szklanej wykorzystywanej do produkcji opakowań oraz wzrostu liczby produktów wykonanych ze szkła pochodzącego z recyklingu.
Obecnie 46,5% surowców używanych przez Zignago Vetro to szkło z recyklingu, co ma wyraźne zalety w zakresie oszczędności zasobów, energii i niższej emisji CO2.

Koncepcje ekologiczne

W 2017 roku Zignago Vetro jako pierwsza firma wprowadziła pojemniki kosmetyczne produkowane z przyjaznego środowisku zielonego szkła: linia „Deep Green Collection”. Przewiduje: większą ochronę zawartości przed promieniowaniem UV; produkcję z udziałem procentowym szkła pochodzącego z recyklingu do 90%; redukcję emisji CO2 wyprodukowanej w procesie aż o 36% w porównaniu z tym samym wyrobem z białego szkła.

icona

Efektywność energetyczna

Zignago Vetro wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w szczególności:
- z zakładu korzystającego z biomasy;
- z paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 11.260 m2;
- wytwarzaną przez turbinę parową, która odzyskuje ciepło zawarte w spalinach pieców do produkcji energii elektrycznej.
Wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2019 roku pozwoliło uniknąć łącznej emisji 23410 ton CO2.

Zarządzanie poborem i zrzutami wody

Zignago Vetro jest nieustannie zaangażowany w ochronę równowagi hydrogeologicznej i zapobieganie wszelkiej niestabilności. W 2019 roku wartość jednostkowego zużycia wody na tonę wyprodukowanego szkła spadła o 33,9% w porównaniu do 2018 roku. Koncern bierze również udział w wielu działaniach mających na celu zwiększenie wrażliwości osób na problem zanieczyszczenia mórz przez tworzywa sztuczne i wspiera program Europejskiej Federacji Producentów Opakowań (Fevè) Friends of Glass.

Emisje

Zignago Vetro zobowiązuje się do redukcji emisji CO2 w całym łańcuchu wartości: monitoruje nie tylko własne bezpośrednie emisje dwutlenku węgla (zwane “Zakresem 1”), ale także emisje pośrednie pochodzące z produkcji energii elektrycznej (emisje w “Zakresie 2 ”) i dalej dodatkowo rozwija własną metodę szacowania innych emisji pośrednich (emisje z “Zakresu 3” związanych z transportem, dojazdami do pracy, itp.). W 2019 roku indywidualny poziom emisji CO2 (zakres 1 + 2) spadł o 5,7%.

Zrównoważona logistyka

Zignago Vetro wdrożyło transport multimodalny (kombinowany): transport kolejowy został uznany za alternatywę dla transportu drogowego, ponieważ pozwala na znaczne oszczędności emisji przy tej samej wydajności.

Gospodarowanie odpadami

Firma jest zaangażowana w rozpowszechnianie przyjaznych dla środowiska procesów i technologii zdolnych do zmniejszenia ilości odpadów oraz w inicjatywy mające na celu zachęcanie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Znaczna część wytwarzanych odpadów (ogółem 77,9%) jest poddawana recyklingowi.

Projekty dotyczące środowiska naturalnego

Zignago Vetro wspiera Treedom: platformę, która umożliwia zasadzenie drzewa na odległość i śledzenie go online. Jest to ważna inicjatywa mająca na celu upowszechnianie bardziej ekologicznego i zrównoważonego świata oraz odpowiada również potrzebom miejscowej ludności.

Dowiedz się więcej Invia