Wartości

Filozofia koncernu Zignago Vetro opiera się na precyzyjnych wartościach: dywersyfikacji produktów przeznaczonych na rynki wymagające wysokiej jakości i szczególnych specyfikacji technicznych; elastyczności i wydajności w odniesieniu do popytu; innowacji technologicznej; zwracaniu szczególnej uwagi na zrównoważony rozwój i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Jakość: podstawowa koncepcja oparta na dwóch podejściach

Z jednej strony jakość produktu zaczyna się od identyfikacji potrzeb klienta, jest kontynuowana na wszystkich etapach produkcji i kończy się kontrolą gotowego produktu; jakość usługi wyraża się zaś w rozwoju personalizowanych produktów, punktualności dostaw i ciągłej aktualizacji technologicznej instalacji produkcyjnych oraz szkolenia operatorów.

Elastyczność: czynnik technologiczny i ludzki

Elastyczność uzyskana dzięki zaawansowanym technologicznie systemom do produkcji szkła opakowaniowego, a także dzięki bardzo dobrze wyszkolonemu i wszechstronnemu personelowi, pozwala bardzo szybko reagować na wszelkie zmiany popytu.

Innowacja: nowe rozwiązania dla ulepszenia produktów i procesów

Niektóre konkretne przykłady innowacji to: tworzenie produktów o coraz bardziej złożonych kształtach i badania dotyczące zmniejszenia wagi produktów, opracowywanie nowych środków służących zrównoważonemu rozwojowi, jak również modernizacja zakładów produkcyjnych dzięki nowym technologiom opracowanym w ramach koncernu.

Wydajność: niezbędna do skutecznego działania

W połączeniu z wysoką elastycznością wydajność procesów produkcyjnych i personelu pozwala działać w różnych segmentach rynku w sposób konkurencyjny, odpowiadając pozytywnie i proaktywnie na wymagania klientów.

Usługa: wszechstronna wartość

Mówienie o wysokiej jakości usługach oznacza wskazanie na elastyczność programowania, szybkość odpowiedzi na wymagania klientów, jak również poszanowanie środowiska naturalnego, zachowanie zdrowotności miejsc pracy i bezpieczeństwa. Kolejną i konkretną interpretacją tej koncepcji jest szeroka gama produktów przeznaczonych dla sektorów napojów&żywności oraz kosmetyki&perfumerii, które obejmują i standardowe produkty zawsze dostępne w magazynie, jak również rozwiązania nadające się do personalizacji i wykończone za pomocą kolejnych obróbek o bardzo atrakcyjnej estetyce.

Zrównoważony rozwój: konkretne działania promujące ochronę środowiska naturalnego.

Jest to podstawowa gwarancja, aby móc myśleć o osiągnięciu przez koncern w długim terminie znaczącej pozycji w przemyśle szklarskim. Dla jego wsparcia istnieje system precyzyjnych i mierzalnych celów, a także zorganizowany, rygorystyczny i nagradzający system zarządzania.