Zignago Vetro and Art

Projekt "Zignago Vetro and Art" powstał z myślą o wyeksponowaniu ścieżek artystycznych obecnych na terenach, na których działamy, poszukując artystów, którzy swoją kreatywnością potrafią otwierać nowe wizje świata, modyfikując lub zwiększając nasze postrzeganie otaczającego nas piękna. W ten sposób Zignago Vetro chce silnie wyrazić nieodłączne wartości swojej marki, w której badania, innowacje, technologia i zrównoważony rozwój łączą się, aby zdefiniować nowe standardy produkcji.

Ścieżki sztuki promowane przez Zignago Vetro

Każdego roku Zignago Vetro przeznaczy część swoich środków na promocję artystów, realizując owocną wymianę artystyczno-biznesową, która z pewnością wzbogaci świat, w którym żyjemy i wzbudzi nowe zbiorowe emocje. Zignago Vetro and Art będzie rozległą galerią, z pracami, którymi będziemy się dzielić, aby rozwijać wspólne artystyczne odczucia. Dołącz do nas w tym nowym doświadczeniu.

2023: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino”

Edycja 2023 Zignago Vetro and Art poświęcona jest muzyce z wydarzeniem muzycznym w Teatro del Maggio Fiorentino. Od dwóch lat Zignago Vetro wspiera działania teatru muzycznego Maggio, kompleksu który bierze swoją nazwę od festiwalu o tej samej nazwie, dla którego powstał, w celu świętowania tam muzyki i melodramatu. Miejsce, które z racji bliskości siedziby w Empoli, pozwala na realizację założenia projektu Zignago Vetro and Art: spotkania nie tylko wszystkich form sztuki, ale także wszystkich terytoriów, na których działa firma, wzbogacając w ten sposób swoje zasoby kulturowe.

2022: Nagroda Literacka "Gambrinus Mazzotti”

Po tym, jak w roku 2021 wsparliśmy malarstwo, wybraną inicjatywą na rok 2022 jest Nagroda Literacka „Gambrinus Mazzotti” dla najlepszych tekstów na temat gór, ekologii i natury, co nawiązuje do kierunku działań Zignago Vetro skierowanych na zrównoważony rozwój. Z tej okazji stworzyliśmy komiks we współpracy z artystami z Treviso Comic Book. Poprzez przygody bohatera "Butelki" dzieci ze szkół podstawowych mogą odkryć cykl regeneracji szkła.

2021: MAURIZIO D’AGOSTINI - "INFINITO"

Sztuka Maurizio D'Agostini otwiera projekt Zignago Vetro and Art. Nieustanne odradzanie się materii celebrowane poprzez ewolucje mitu, aby na nowo skomponować przestrzenie naszego stawania się, z lekkością lotu i mądrością starożytnych mistrzów. Rezultatem jest "Infinito [Nieskończony]", miedzioryt o limitowanej edycji, który poprzez lot ptaków przedstawia spiralę obracającą się wokół siebie w nieskończoność. W mitologii ptaki i pojęcie nieskończoności spotykają się w postaci Feniksa, który, podobnie jak szkło, potrafi odradzać się z popiołów nieskończoną liczbę razy.

2021: MAURIZIO D’AGOSTINI - "L’ARABA FENICE"

Przy okazji imprezy zorganizowanej we współpracy z Gambero Rosso, poświęconej prezentacji Przewodnika Vini d’Italia [Włoskie Wina] 2022, firma Zignago Vetro uhonorowała Winnicę, która zdobyła nagrodę za zrównoważoną uprawę winorośli, dziełem Maurizia D'Agostiniego: rzeźbą z terakoty - na podstawie ze stali kortenowskiej - która spoczywa na odłamkach szkła wyprodukowanych w naszym zakładzie w Fossalta di Portogruaro. Dzieło przedstawia legendarnego Feniksa, postać mitologiczną, która tak jak szkło potrafi w nieskończoność odradzać się z popiołów. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest zatem przekazywana w tym dziele sztuki poprzez obecność szkła i postaci, która przywołuje koncepcję nieskończonej możliwości recyklingu i zamkniętego obiegu.