Zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym

Zrównoważony rozwój i kwestie związane z ESG (Środowisko, Społeczna odpowiedzialność I Ład korporacyjny) są sercem Zignago Vetro, który dostrzega w głównej charakterystyce szkła - całkowitym recyklingu dokonywanym nieskończoną ilość razy - napęd dla solidnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Szkło: surowiec pozyskiwany zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju.

Właściwości szkła nie mają sobie równych: szkło jest higieniczne, zdrowe, przyjazne dla środowiska naturalnego, nadaje się do recyklingu i jest bezpieczne. Jest to znany już od starożytności, ale doskonale aktualny materiał, wykonany z piasku, węglanów sodu i wapnia oraz innych elementów, wszystkich naturalnych w 100%. Biorąc pod uwagę, że surowiec ten jest pozyskiwany zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju, również produkty wykonane z tego samego materiału mogą brać udział w łańcuchu recyklingu, co pozwala na ograniczenie zużycia pierwotnych surowców i redukcję emisji.

Bezpieczeństwo żywności.

Szkło charakteryzuje się odpornością chemiczną i biologiczną, co skutkuje brakiem reakcji z zawartymi w nim produktami i bez ryzyka uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych; szkło można również łatwo sterylizować i odkażać.

Doskonała konserwacja.

Szkło to jedyny materiał, który najlepiej zachowuje oryginalny smak żywności i napojów bez zmiany ich zawartości. Stanowi doskonałą barierę dla gazów przechodzących z zewnątrz do wnętrza produktu i odwrotnie. Pozwala również chronić żywność przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promienie UV, światło i wahania temperatury.

Przejrzystość, elegancja i rozpoznawalność.

Szkło dzięki swoim swoistym właściwościom pozwala łatwo dostrzec kolor i konsystencję zawartości. Co więcej, opakowania szklane charakteryzują się niezrównaną atrakcyjnością pod względem jakości, sensoryczności (zdolności oddziaływania na zmysły) i wzornictwa, dzięki czemu są w stanie stworzyć wyjątkowe doświadczenie dla klienta (consumer experience).

Całkowita i nieskończona możliwość recyklingu.

Szkło jest przyjacielem przyrody i chroni środowisko naturalne: nie rozpuszcza się w mikrocząstki niebezpieczne dla ekosystemu i można go używać nieskończenie wiele razy. Ze szklanego opakowania powstaje zawsze szklane opakowanie o tych samych właściwościach i jakości co poprzednie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym firmy zignago vetro

Dziś głównym surowcem dla Zignago Vetro jest stłuczka szklana: dzięki jej ponownemu wykorzystaniu uzyskuje się zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do wytopu szkła, niższą emisję CO2, mniejsze zużycie pierwotnych surowców i mniejszą ilość odpadów na składowiskach.
Koncern jest siłą napędową gospodarki o obiegu zamkniętym w całej branży produkcji opakowań szklanych: surowiec pochodzący z recyklingu jest priorytetem w jej procesie produkcyjnym.

THE RECYCLING COMPANIES.

Zaangażowanie w recykling i wykorzystywanie stłuczki szklanej znajduje odzwierciedlenie w ważnych inwestycjach poczynionych przez lata w instalacje do zbierania i przetwarzania tego materiału. Zignago Vetro działa za pośrednictwem trzech specjalnych firm:

1. Vetreco S.r.l. od 2012 roku
2. Vetro Revet S.r.l. od 2017 roku
3. Julia Vitrum S.p.A. założona w 2019 roku

INVESTMENTS IN THE RECYCLING CHAIN.

Koncern kontynuuje inwestycje w łańcuch recyklingu, aby usprawnić ten proces i zwiększyć sam recykling. Ponadto, jest on również zaangażowany w konkretne działania mające na celu podnoszenie świadomości klientów i konsumentów: współpracuje ze stowarzyszeniami na poziomie europejskim i krajowym (FEVE i Assovetro) w celu promowania jakości i ilości zebranego szkła.

Schema riciclo